Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

SOVA

 

Po stopách Františka Sovy.

 

Pokud Vám toto jméno mnoho neříká, musíte si vzít na pomoc knížku [⅍ Juříček: 100 let šachu na Valašsku]. Tam je uveden mezi vůbec prvními známými šachisty našeho regionu a dlouholetý kronikář ŠK Vsetín Antonín Juříček se o něm zmiňuje v kapitole "Průkopníci - první zmínky" na str. 14-15, kde jej vidíme mezi účastníky několika soutěží. O jeho otci MUDr. Františku Sovovi toho víme poměrně hodně, na Vsetín přišel z Kyjova, stal se zde městským, velmi oblíbeným lékařem, později i čestným občanem (viz také řadu článků vydaných vsetínským muzeem) a je po něm pojmenována i jedna ulice na sídlišti Sychrov. Zato o jeho synu téhož jména je informací už méně. Víme, že měl 3 sourozence a po absolvování základní školy odešel do Prahy studovat práva. A ještě něco - proslul velkou zálibou k šachové hře a to jak praktické, tak i korespondenční. Pokusil jsem se tedy dohledat ke známým faktům fakta další.

s-1

Jak ty dvě předchozí, tak i následující čtyři soutěže jsme našli již dříve a do naší knihy uvedli, doplněním jsou skeny původních zpráv z Časopisu českých šachistů (dále ČČŠ) - dobové tabulky, startovní listina sk. III koresp. turnaje, glosované partie, komentáře atd.

KORESPONDENČNÍ 1905-07 • Match: Čechy - Anglie 21:23

21.š: Sova ½½:½½ Botherstone

  • Hráno na 22 šachovnicích dvoukolově. [ČČŠ 1906/07, s.192] + [archiv SJ]

 

s-2

s-3

s-4

Následující tabulka z ČŠŠ je uvedena dle losu.

s-5

s-6

 

s-7

Následující zprávy jsou už nově dohledané.

Důvodem proč jich není mnoho a proč se mezi nimi neobjevuje víc klasických turnajů může být to, že se mladý František Sova (dále FS) věnoval intenzivně studiu na právnické fakultě a šachy bral spíše jako doplněk svého každodenního života. Stal se ale členem ŠK "Dobruský", v Praze t.č. nejlepšího a v jeho sestavě vyhrál v roce 1909 tzv. Memoriál Dobruského, což byl v podstatě přebor Prahy, viz níže. Z následující zprávy se dovídáme dokonce i jeho tehdejší bydliště a dále skutečnost, že se zapojil také do organizační práce a byl pořadatelem klubovních soutěží.

s-8

Koncem roku 1908 se zúčastnil ... snad největšího hromadného zápasu, jenž do té doby v Praze byl hrán ...", jak uvádí další dobová zpráva. Ve vítězné sestavě hrál na čelné šachovnici budoucí mistr Karel Hromádka (1887-1956), na druhé dr. ing. Otakar rytíř Kruliš-Randa (1890-1958), člověk z "vyšších kruhů", který finančně velmi podporoval šachové hnutí v českých zemích a v letech 1940-45 byl dokonce předsedou Ústřední jednoty čsl. šachistů (dalším mecenášem byl např. Vladimír hrabě Lažanský, velký obdivovatel a přítel našeho prvního velmistra Oldřicha Durase). Všechna hesla doporučuji prohlédnout si na wikipedii. FS (podle zprávy měl 1.VT) porazil na osmé šachovnici A. Rajského a o dvě místa níže je uveden M. Kössler - že by příbuzný vsetínského Ervína Kösslera?

s-9

Kromě toho se FS stal od 10.1.1909 redaktorem šachové rubriky v "Besedách Času", což byla příloha deníku Čas. Tuto záležitost uvádí jak Časopis českých šachistů, tak i velmistr Karel Mokrý v soupisu české šachové literatury [Czech Chess Literature 1806-1945].

s-10

V odvetném korespondenčním zápase proti Anglii, podobně jako v tom předchozím (1906-07), FS znovu dvakrát remizoval a výsledek publikovaly obě strany, jak náš Časopis českých šachistů, tak i anglické noviny „Western Daily Mercury". O tom, že FS byl opravdu silným hráčem svědčí jeho zařazení na osmou šachovnici ve 20-ti členném týmu.

 

KORESPONDENČNÍ 1908-09 • Match: Čechy - Anglie 23½:16½

8.š: Sova ½½:½½ Brooke

  • Hráno na 20 šachovnicích dvoukolově. [ČČŠ 1908/09, s.144] + [archiv SJ]

s-11

V roce 1909 se FS stal přeborníkem Prahy v soutěži družstev, když startoval za první celek ŠK "Dobruský" a k vítězství přispěl výborným výsledkem 2½ bodu ze tří partií.

s12

s-13

Zajímavým utkáním bylo to následující, kdy absolventi fakult právnické a lékařské utvořili "cechovní" družstva. Kromě FS vidíme v sestavě právníků na 2. šachovnici brněnského Amose Pokorného (1890-1949), pozdějšího mistra ÚJČŠ a trojnásobného olympionika a také úloháře Bedřicha Bosche (1886-1934), skvělého skladatele trojtažek.

s-14

Z výsledků následujícího, tzv. tombolového turnaje není jasné zda šlo o soutěž družstev, či jednotlivců, ale dikce článku napovídá, že si účastníci, vybraní náhodně do dvojic, zahráli o věnované ceny, z nichž nejzajímavější byla ta první - zlatá desetikoruna. V závěru této obsažné zprávy pak vidíme výsledek bleskového turnaje (str. 49), kde FS mezi šestnácti účastníky dělil 8.-9.místo.

PRAHA 1910 • (6.2.) Tombolový turnaj

Zimmer 0:1 Culka, Lukeš 0:1 Černý, Treybal K. ½ Hromádka, Treybal F. 1:0 Dušek, Lochmann 0:1 Lešetický, Musil 1:0 Joch, Pavelka 1:0 Polák, Divíšek 0:1 Hasák, Šípek ½ Procházka, Prokeš 1:0 Sika, Fajnor 1:0 Kössler, Batík 1:0 Choděra, Židlický 0:1 Vitáček, Šár 0:1 Sova, Vilka 1:0 Genttner. [ČČŠ 3/1910, s.48] + [archiv SJ]

s-15

Ze všech uvedených výsledků je patrné, že František Sova měl velmi pevný styl hry a šachy hrál na hodně dobré úrovni odpovídající silné 1.VT, v dnešním ratingovém vyjádření cca kolem 2000 Elo-bodů. Touto poslední zprávou mi ale jeho stopy mizí, v několika dalších ročnících Časopisu českých šachistů jsem už o něm nenalezl žádnou zmínku. Je tedy možné, že šachy odsunul zcela na vedlejší kolej a věnoval se svému civilnímu zaměstnání - právnické praxi. Přesto by jeho jméno nemělo upadnout do zapomnění, vždyť byl jedním z prvních, kteří položili základy valašského šachu.

(sj)


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
Zadejte kontrolní kód:
 
code
 

Komentáře

1
28.2.2021 10:05:18 - juříček antonín
Stando smekám, co ty všechno nevypátráš v historii českého šachu s účastí hráčů z Valašska.Dík za to ... ... T.
 

copyright © 2024 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

   logo softapp      1 vasto

 vs plastik

 

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm  vsetín  národní sportovní agentura        zk