Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

PROPOZICE DRUŽSTEV

 

      Termíny  soutěže  čtyřčlenných  družstev  2008 / 2009

 

den

čas

pořadatel

organizuje

středa  5. 11. 2008

9.00 hod

SVČ Domeček Valašské Meziříčí

Eduard Křižák

středa 4. 2. 2009

9.00 hod

ZŠ Integra Vsetín

Josef Kovařík

 středa 15. 4. 2009

9.00 hod

ZŠ Karolinka

Vladislav Bambušek

 

     Soutěžní  řád  Grand  prix  čtyřčlenných  družstev

 

1. Před zahájením soutěže nahlásí každá škola, nebo šachový oddíl, kroužek soupisku svého družstva  řídícímu orgánu soutěže. 

2. Soupiska musí být doručena na předtištěném formuláři, bude obsahovat název školy, nebo šachového oddílu, kroužku,  jména a příjmení hráčů, třídu, data narození a jméno vedoucího.

3. Na soupisce může být maximálně 7 hráčů. Pořadí hráčů na soupisce slouží zároveň jako pořadí na jednotlivých deskách. Nemůže-li startovat hráč uvedený na 1. až 4. desce, posouvá se pořadí dle obvyklých šachových pravidel.

4. Soupiska může být s vědomím řídícího orgánu během soutěže doplněna, popř. může být hráč ze soupisky po zdůvodnění nahrazen hráčem jiným.

5. Má-li škola, nebo šachový oddíl, kroužek v soutěži více družstev, smí každý šachista hrát pouze za jedno družstvo.

6. Soutěž družstev se hraje ve dvou kategoriích: mladší, tj.1.-5. třída ZŠ, a starší, tj. 6.-9. třída ZŠ. Mladší žáci mohou startovat za starší žáky, starší za mladší nikoliv.

7. Každé družstvo může mít ve svém středu na hostování jednoho hráče z jiné školy nebo šachového kroužku, v takovém případě je tuto skutečnost třeba uvést do přihlášky.

8. Šachové oddíly, kroužky smějí složit družstvo z žáků více škol. Mohou startovat např. pod hlavičkou SVČ, DDM, nebo pod názvem šachového oddílu.

9. Hrací tempo: mladší žáci 2 x 15 minut, starší žáci 2 x 20 minut.

10. Hraje každé družstvo s každým. Uskuteční se tři turnaje vždy ve středu od 9.00 hod, zároveň se  hraje  turnaj mladších i starších žáků. Termíny jsou uvedeny v tabulce.

11. Pořadatel každého turnaje včas oznámí a rozešle propozice.

12. Vyhodnocení s udělením diplomů a věcných cen se provede při závěrečném turnaji.

13. Startovné se nevybírá. Každé družstvo si hradí pouze jízdné na jednotlivé turnaje.

14. Každé družstvo přiveze vždy dvě šachové soupravy a dvoje fungující hodiny.

 

        Zpracovali:     

        Vladislav Bambušek, Vladislav Hrtáň, Karel Hurta, Josef Kovařík, Eduard Křižák a Karel Sucháček

        Kontakt : Josef Kovařík, tel. 605 740 292, e-mail: jos.kovarik@seznam.cz

        Schváleno dne 11. 9. 2008

copyright © 2021 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE austin

    Zde je místo pro vaši reklamu.
    kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk