Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

VZNIK ODDÍLŮ NA VALAŠSKU

 

Vznik a působení šachových oddílů na valašsku

 

5Úplně první zmínky o možnosti hraní šachu valašskými vyznavači se objevují z několika zdrojů. Samozřejmě se jedná zpočátku o neorganizovanou činnost jednotlivců a hru jen pro zábavu. Jako příklad může posloužit jeden ze zdrojů (SOA), který se v dobových dokumentech zmiňuje o činnosti Vzdělávacího spolku Snaha, který působil ve Vsetíně již od roku 1872 s „národně - buditelskými snahami". V seznamu inventáře majetku tohoto spolku jsou uvedeny mimo jiné, také dvě soupravy šachových figur s šachovnicemi.


Podobné to bylo na sklonku 19. století také ve Valašském Meziříčí a v Rožnově p.R. Z jiného zdroje se dovídáme, že při prvním sportovním sdružení SK Vsetín založeném v roce 1905, působili šachisté v nově zřízeném šachovém odboru od roku 1909, ovšem taky jen pro vlastní potěšení (Cekl - Moravec).


Třetí zdroj (ČČŠ) již hovoří o zapojení šachistů z Valašska do soutěží organizovaných ÚJČŠ a právě ČČŠ v letech 1905 - 1907.


Také v tomto případě šlo o jednotlivce, kteří nereprezentovali žádný klub. Klubová činnost s organizováním v ÚJČŠ se začíná odvíjet na Valašsku od založení Šachovního klubu Vsetín v roce 1911. Předkládáme zde velmi stručné představení jednotlivých klubů, tak jak vznikaly a jak dlouho v soutěžích družstev setrvaly. Které soutěže hrály a kolik měly družstev je uvedeno v jiných tabulkách. Jen připomínáme, že už v letech 1945-1946 měly některé kluby dvě i tři družstva dospělých a později v nejsilnějších ročnících (po roce 1972) měly mnohé kluby dokonce až 5 družstev dospělých!

 

Stručně o založení a přihlášení klubů tohoto regionu organizovaných v ÚJČŠ a později v ČSTV:

 

Šachovní klub (ŠK) Vsetín 1911 - První oficiálně založený a přihlášený klub do ÚJČŠ. Působil v letech 1911 - 1914  a hráči se scházeli „U Langfeldera" v Mostecké ulici. Činnost klubu byla přerušena 1.světovou válkou a po jejím skončení šachisté neobnovili činnost klubu.


Klub šachistů (KŠ) Valašské Meziříčí 1925
- Po návštěvách A.Aljechina a R.Rétiho, kteří zde v témže roce sehráli simultánní produkce byl založen Klub šachistů ve Valašském Meziříčí, jehož členové se scházeli „U Pustů" - v prostoru dnešních ulic Havlíčkovy a Husovy. Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Klub patří k nejstarším působícím sdružením v regionu, nyní pod hlavičkou TJ Valašské Meziříčí.


Šachový spolek (ŠS) Vsetín 1935
- Druhá generace šachistů ve Vsetíně založila tento spolek, který vstoupil do soutěží družstev ihned, jak byly zahájeny v roce 1936. Spolek se po roce 1946 sloučil s KSZZ Vsetín.


Valašská Sparta Vsetín 1936
-  Několik měsíců po ŠS Vsetín vzniká další šachové sdružení na Vsetíně. Zakládající člen ŠVO  v roce 1944. V ročníku 1947/48 se klub sloučil s KSZZ Vsetín.


Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín
1941 -  Při nově vybudovaném strojírenském závodu Zbrojovka je založen šachový klub, který nebyl ihned přihlášen v ÚJČŠ. Do ÚJČŠ se přihlásil po sloučení s ŠS Vsetín a Valašskou Spartou Vsetín a byl přejmenován na Klub „Z" Vsetín, později TJ Spartak „Z", ZŘR, Zbrojovka Vsetín a po roce 1990 na ŠKZ Vsetín. Klub patří k oddílům s nejdelší působností v regionu.


ŠKNS Ústí 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Původní název Šachový klub národního souručenství. V letech 1951 - 1955 hrál pod Sklárnami Vsetín. Od padesátých let až do současnosti má název Sokol Ústí a patří k oddílům s nejdelší tradicí v regionu.


ŠKNS Hošťálková 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Pod názvy Sandrik, Spartak a nyní Sokol hraje až do současnosti a patří k oddílům s nejdelší tradicí v regionu.


ŠOSK Velké Karlovice 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Šachový odbor sportovního klubu hrál krátkou dobu jako OUB. Od padesátých let až do současnosti hraje s názvem Tatran. V soutěži družstev měl několik malých přestávek. Patří k oddílům s dlouhou tradicí v regionu.


ŠOSK Jablůnka 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. V ročníku 1945/46 hrál společně s Pržnem. Hrál pod názvy SČM, později jako Spartak „Z" až do roku 1982, kdy ukončil samostatnou činnost.


ŠOSK Poličná 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Samostatnou činnost ukončil v roce 1949, kdy hráči přešli do jiných oddílů.


ŠOSK Křivé 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Podobně jako klub v Poličné, ukončil samostatnou činnost po odehraných třech sezónách,  v roce 1946 a hráči přešli do jiných nejbližších oddílů.


ŠOSK Vigantice 1944
- Zakládající člen ŠVO v roce 1944. Stejně jako klub v Křivém, po odehraných třech sezónách ukončil samostatnou činnost  v roce 1946 a hráči přešli hrát do jiných oddílů.


ŠOSK Hustopeče n. B. 1944
- Jako zakládající člen ŠVO v roce 1944 odehrál první dva ročníky v rámci ŠVO.


ŠOSK Rožnov p. R. 1944
- Na podzim 1944 vstoupil do druhého ročníku soutěží družstev v rámci ŠVO. Hrál pod názvy MOP, Spartak a prakticky v nepřetržité řadě až do současnosti jako TJ. Poslední dva ročníky jako Chessmont. V letech 1998 - 2004 měl společné B-družstvo se Sokolem Horní Bečva. 


MEZ Vsetín 1948
- Po zániku některých vsetínských klubů se hráči kromě Zbrojovky soustředili do klubu při druhém strojírenském závodu MEZ Vsetín. Název se moc neměnil - jen Spartak a TJ MEZ Vsetín.


Optimit Zubří 1950
- Při dalším závodu v okrese vznikl nový šachový klub, který po přejmenování na Jiskra a pak Gumárny, hraje v nepřetržité řadě až do současnosti.


TJ Semetín 1950
- Nenápadný šachový klub odehrál po svém vzniku 10 sezón a v roce 1960 svou činnost přerušil. Druhé aktivní období měl od roku 1973 do roku 1989. Určitou dobu byl C-družstvem MEZ Vsetín.


ČSM Vsetín - Jasenice 1951
- Zájemci o šachovou hru ubytovaní v Jasenicích při závodu Zbrojovka Vsetín, založili šachový oddíl, který působil v soutěžích v letech 1951 - 1959. Po ukončení činnosti přešli mnozí hráči do ostatních vsetínských klubů.


ŠK Sklárny Vsetín 1951
- Hlavní „zásobárnou" hráčů dalšího vsetínského oddílu byl především Sokol Ústí, který podobně jako jiné kluby hledaly, po znárodnění soukromého sektoru, přispívatele na svou činnost. Po opětném osamostatnění hráčů Sokola Ústí, vsetínský klub v roce 1955 ukončil svou činnost.


Beskyd Nový Hrozenkov 1952
- Oddíl odehrál po svém založení 7 sezón do roku 1959. Druhé období své činnosti měl od roku 1987 až do roku 2001, kdy ukončil své působení v soutěžích družstev a hráči přešli do okolních oddílů. 

 

V letech 1954 a 1955 dochází k jednorázové vlně vzniku 12 nových klubů v regionu.

 

ŠK Karolinina Huť 1954 - Soustředění obyvatel při Karolinině Huti dalo podnět k vzniku šachového klubu. Od roku 1951 jsou známí hráči ze sestav přátelských utkání z kroniky Sokola Ústí. V soutěžích družstev začali hrát od roku 1954 do roku 1957. Po odmlce zahájili znovu činnost v roce 1972 a od té doby hrají nepřetržitě až do současnosti pod názvy: Sklo, MS, ŠK, ČSAD a TJ.


Tatran Halenkov 1954
- Klub „učinkoval" v soutěžích družstev ve třech obdobích. V prvním období odehrál klub 11 sezón do roku 1965, aby po pětileté přestávce znovu v letech 1971 - 1981 odehrál dalších 10 ročníků. Několik let hrál s názvem HLD a poslední tři ročníky sehrál v letech 1998 - 2001.


Sokol Hovězí 1954
- Hráči tohoto klubu hráli podobně jako Tatran Halenkov, ale jen dvě období. Nejprve v letech 1954 - 1966 odehráli 12 sezón a pak v letech 1971 - 1980 dalších 9 ročníků. Po ukončení činnosti přešli hráči do okolních oddílů.


Sokol Zděchov 1954
- Také hráči Zděchova v letech 1954 - 1966 měli „šňůru" 12 odehraných sezón. Po pětileté pauze se znovu přihlásili do soutěže družstev v období 1972 - 1977. Posledním sehraným ročníkem byl 1985/86.


Rudá hvězda Vsetín 1954
- Tento nejmladší vsetínský oddíl byl založen při Obvodním oddělení Veřejné bezpečnosti a působil v soutěžích družstev v letech 1954 - 1963.


Sokol Huslenky 1954
- První generace šachistů tohoto klubu hrála v letech 1954 - 1958 a pak se klub odmlčel. Opětovné obnovení činnosti se podařilo další generaci v roce 1989, která udržela působnost až do současnosti.


Sokol Růžďka 1954
- Vyznavači šachu v Růžďce se pokusili vytvořit tým a tento přihlásili do soutěže družstev, kde odehráli jeden ročník 1954/55.


Sokol Leskovec 1954
- Stejný osud jako hráče z Růžďky potkal nadšence z Leskovce, kteří postavili a přihlásili do soutěže své družstvo, aby po roce ukončili svoji činnost.

Sokol Valašská Polanka 1954 - Šachisté z Valašské Polanky zahájili svou činnost v letech 1954 - 1965. Potom své působení v OP v letech 1966 - 1973 přerušili. Znovu se přihlásili do soutěží družstev v roce 1974 a od té doby jsou aktivní až do současnosti. 


Sokol Vidče 1955
- Tento klub měl, obdobně jako některé další oddíly, několik startovacích období. Poprvé to bylo v období 1955 - 1961. Podruhé v letech 1972 - 1974. Nakonec se to podařilo v roce 1986 a od té doby hrají až doposud.


Sokol Zašová 1955
- Šachisté Zašové patří k nejstabilnějším klubům v regionu. Od svého vstupu do soutěží družstev hrají prakticky nepřetržitě až do současnosti. Dohledat se nepodařilo jen tabulky 4 ročníků.


Jiskra Rožnov p.R. 1955
- Není známo, kdo byl u zrodu tohoto oddílu. V soutěžích družstev byla nalezena pouze jedna tabulka celku Jiskry v ročníku 1955/56.


Sokol Prostřední Bečva 1958
- Hráči tohoto klubu hráli s dvou- až tříletými přestávkami v období 1958 - 1976 a potom ještě krátce v letech 1987 - 1992. Po ukončení činnosti hráči přešli hrát do okolních oddílů.


Sokol Mikulůvka 1959
- Také v této obci se vyznavači šachu pokusili založit družstvo a přihlásit je do soutěže. Mikulůvka odehrála v soutěžích družstev dva ročníky v letech 1959 - 1961.


Tatran Lidečko 1960
- Tento klub měl několik opakovaných vstupů do soutěže družstev. Nalezené tabulky byly z let: 1960/61, 1963 - 1965, 1971 - 1977, 1980/81 a soutěže družstev ukončil v sezóně 1985/86.


Sokol Police 1960
- O tomto klubu není téměř žádný záznam, kromě soutěže družstev, kde byla nalezena tabulka jediného ročníku 1960 - 1961.


Sokol Bystřička 1961
- Hráči této obce nejprve jakoby „na zkoušku" odehráli dva ročníky 1961 - 1963. Po svém druhém vstupu do soutěží družstev v roce 1973 už v soutěžích zůstali až do současnosti.


Tatran OSP Janová 1962
- Tento oddíl začal působit ve Vsetíně v nově postaveném ZK Sklář na Ohradě, kde měl taky klubovnu.  Ve své členské základně měl nejen starší hráče, ale také řadu mladých začínajících adeptů. Aktivní činnost  oddílu zahrnovala období let 1962 - 1968. Většina hráčů pak přešla do vsetínských oddílů Zbrojovka a MEZ.


OB Jasenice u V.M. 1964
-  Je obdivuhodné, že jedna z nejmenších obcí dokázala od svého přihlášení do soutěže družstev vydržet hrát i osmičlennou soutěž až do současnosti. Stávající název je TJ Jasenice. 

 

Od roku 1972 dochází k další vlně nově přihlašujících se družstev do okresních soutěží vlivem památného utkání o mistra světa v Reykjavíku na Islandu.

 

Lesana Staré Zubří 1972 - Hráči tohoto klubu dokázali vydržet v soutěžích družstev od svého přihlášení až do současnosti. Nedohledané jsou pouze tabulky 4 ročníků z let 1982 - 1986. Od roku 2003 hrají s názvem A64 Valašský.


Osvětlovací sklo Valašské Meziříčí 1972
- I zde podlehli nadšenci „Reykjavíckému efektu" a založili oddíl jehož učinkování v soutěžích družstev je podloženo tabulkami jen od jeho vzniku do roku 1975.


Sokol Branky 1973
- Tento klub může sloužit jako vzor ve vytrvalosti a houževnatosti, podobně jako Jaseničtí. Od  svého založení vydrželi hráči z Branek v soutěži družstev až do současnosti.


Jiskra Krhová 1973
-  Hráči tohoto klubu po vstupu do „Arény závodního šachu"  měli během čtyř let najednou i tři družstva dospělých a v soutěžích setrvali v nepřetržité řadě až do roku 1991. Po ukončení činnosti hráči přešli do nejbližších okolních oddílů.


Start Lipta Liptál 1974
- Také tento oddíl od svého založení odehrál celé jedno čtvrtstoletí v okresních soutěžích. Svou činnost ukončil v roce 2003.

Loko Horní Lideč 1975 - I v této obci chtěli místní šachisté „ochutnat" soutěž družstev a přihlásili se do soutěže, kde vydrželi hrát 16 sezón až do roku 1991.  Schází tabulky 6 ročníků. Po ukončení činnosti odešli někteří hráči hrát do nejbližších oddílů.


Sokol Lužná 1976
- První aktivní období tohoto oddílu je z let 1976 - 1990. Od roku 2003 v obci opět obnovili činnost šachistů  po třináctileté odmlce.


Partyzán Prlov 1978
- Také zde se našlo několik nadšenců pro královskou hru, kteří si zkusili v letech 1978 -1981 zahrát nejnižší soutěž družstev.


Sokol Francova Lhota  1978
- Nejstarší místní pamětníci uvádí ve svých vzpomínkách, že v polovině padesátých let minulého století hrál tento oddíl soutěž družstev pár sezón v okrese Valašské Klobouky. V okrese Vsetín se hráči tohoto klubu zapojili do soutěží družstev v období 1978 - 1986. Po devítileté pauze opět „nastartovali" a od roku 1995 hrají až do současnosti.


Sokol Hutisko-Solanec 1980
- Tento klub patří k skupince nejmladších oddílů, které zahájily svou činnost až od roku 1980 a později. Přesto 27 ročníků odehraných v souvislé řadě a nejen v okresních soutěžích, hovoří samy za sebe.  


Sokol Horní Bečva 1983
- Po odehraných 11 ročnících v letech 1983 - 1994 a čtyřleté přestávce sehráli hráči tohoto klubu ještě 6 sezón v období 1998 - 2004 ve společném družstvu s TJ Rožnov p.R. „B".


TJ Kelč 1986
-  Hráči jednoho z nejmladších oddílu odehráli v soutěži družstev 16 sezón v období 1986 - 2002.


Sokol Valašská Bystřice 1987
- Nejmladší a v pořadí 53. oddíl založený v jedné z 45 obcí regionu, kde se šachy hrají nebo dříve hrály. Počáteční tři ročníky v soutěžích družstev sehrál v letech 1987 - 1990, aby po patnáctileté přestávce znovu začal hrát v letech 2005 - 2007.   

 

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
Zadejte kontrolní kód:
 
code
 

Komentáře

copyright © 2021 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE austin

    Zde je místo pro vaši reklamu.
    kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk