Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN

Šachový klub ZBROJOVKA VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

KRONIKA ÚSTÍ 1944-51

 

Okénko do historie šachu na Vsetínsku


historieK šachovým sdružením na Valašsku s bohatou tradicí a dlouhou historií patří neodmyslitelně Sokol Ústí u Vsetína.


Když byl v únoru 1944 v rámci Moravskoslezské župy založen, jako druhý v pořadí Šachový valašský okrsek (ŠVO) po okrsku Ostravském, byli ústečtí šachisté při tom. V Ústí byl už tenkrát dostatečný počet šachových nadšenců, kteří se scházeli v místní hospodě „U Kašparů". O jejich nadšení a aktivitách svědčí i fakta s výsledky sehraných mistrovských i přátelských utkání s kluby nejbližšího okolí. Tyto výsledky jsou zaznamenány ve dvou sešitech, které si založili a vedli zdejší šachisté, jako jedni z prvních na Valašsku. Sešity představují nejstarší „Kroniku" vedenou v okrese Vsetín a dnes, po 70 letech, je možno si prohlížet stránky na nichž jsou zaznamenány výsledky utkání z let 1944 až 1951. Cenné jsou nejen výsledky bleskových turnajů s pořadím účastníků, ale především zaznamenané soupisky mužstev se kterými se ústečtí hráči střetávali, konečné tabulky dlouhodobých soutěží, články z dobových novin a také několik fotografií z roku 1950. Sešity obsahují rovněž zápisy z uskutečněných schůzí šachistů na kterých se projednávaly nejdůležitější organizační záležitosti a také volby funkcionářů klubu.


Ze záznamů vyplývá, že hlavními propagátory šachu v Ústí byli Miloš Hruška a Jan Hlávka. Hlávka byl pravděpodobně pověřen zapisováním výsledků a vedením „Kroniky".


Nalezená Kronika ústeckých šachistů spolu s dobovými Věstníky ŠVO vydávanými od roku 1944 patří k cenným dokumentům, které se z té doby podařilo zachovat.


Jak k jejich objevení a zachování došlo......?


Jedním z těch, kteří se pokoušeli zmapovat historii šachového dění na Valašsku, byl člen Šachového spolku Vsetín, později hráč Zbrojovky Vsetín Otto Tkadlec, který také působil v okresním šachovém svazu. Jeho přáním bylo založit a vést šachovou kroniku okresu Vsetín. Proto si také vypůjčil oba sešity ústeckých šachistů od Jana Hlávky. Po nějaké době se Jan Hlávka odstěhoval z Ústí na Znojemsko a v Ústí se nenašel žádný pokračovatel ve vedení záznamů. Důvody byly dva: jednak je to časově náročné a také proto, že v letech 1951 - 1955 hráli ústečtí šachisté pod „hlavičkou" Skláren Vsetín.


Tak se stalo, že se po sešitech, které zůstaly u Otto Tkadlece nikdo z Ústí nesháněl. Když Otto Tkadlec zemřel, „obyčejné" ručně psané sešity by skončily v kamnech nebo v popelnici na odpad. Díky obětavé činnost dalšího hráče a člena ŠKZ Vsetín - Stanislava Juříčka, který si dal tu práci a navštěvoval rodiny pozůstalých po hráčích a šachových funkcionářích a hledal dobové záznamy a dokumenty, aby se neztratily a zůstaly zachovány pro další generace. Tak se díky němu podařilo objevit a zachovat i „Kroniku šachistů Ústí" z let 1944 - 1951.


Podobným způsobem tak nalezl a zachránil taky i další dobové dokumenty jako například: Zakládající knihu Šachového spolku Vsetín z let 1936 - 1944, Šachovou ročenku ŠVO 1945/46 vydanou Františkem Drozdem z Valašského Meziříčí, Věstníky ŠVO z let 1944 - 1950 nalezené při asanaci rodinného domu Františka Bajara ve Valašském Meziříčí v roce 2007, záznamy a doklady o sehraných simultánkách na Valašsku šachovými velmistry mj. mistrem světa A. Aljechinem v roce 1943 či jeho vyzyvatelem Salomonem Flohrem, Richardem Réti a dalšími mistry, záznam o nejstarším šachovém turnaji ve Vsetíně z roku 1906 z Časopisu českých šachistů, Šachovou příručku Vl. Mrazíka a K. Skaličky z roku 1926, dobové fotografie z let 1941 - 1968 a celou řadu dalších dokumentů z historie. Většinou se jedná o jediné zachované dobové exempláře, které by už dávno byly nenávratně ztraceny.

Střípky z těchto dokumentů byly použity a zveřejněny, jak v šestidílné kronice ŠKZ Vsetín, kterou už přes 40 let vede  Antonín Juříček a máte možnost si ji prohlédnout ve formátu pdf v sekci Historie klubu , tak také v jejich společně vydané knize „100 let šachu na Valašsku" v roce 2008.


Nyní bychom chtěli tyto šachové artefakty postupně převést dle možností, aby nedošlo k jejich poškození do elektronické podoby a celé je uvěřejňovat na naších stránkách šachové veřejnosti.

Kronika Sokol Ústí u Vsetína 1944 - 1951 (část první - tabulky a výsledky sehraných utkání)
Kronika Sokol Ústí u Vsetína 1944 - 1951 (část druhá - zápisy ze schůzí, výsledky utkání, seznam členů)

 

Antonín Juříček

 

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
 

Komentáře

5
28.10.2015 8:44:17 - Antonín Juříček
Nic nelze vykonávat do nekonečna. A tak jsme se s bratrem Standou dohodli, že ostatní získané a nalezené dobové dokumenty týkající se historie šachu na Valašsku, jmenované ve výše uvedeném článku "Okénko do historie šachu na Vsetínsku" bude potřeba předat do opatrování vhodné a zodpovědné osobě z další generace. Tím nejvhodnějším naším pokračovatelem, kdo má k těmto pamětem vztah a kdo už prokázal založením webových stránek ŠKZ svůj postoj k historii šachu, se nám jeví David Klimek. Proto doufáme, že se nebude zlobit a že ochotně převezme pomyslnou "štafetu" archiváře, jak dobových dokumentů, tak i aktuálních dat a výsledků zaznamenaných v tisku a dalších médiích. Co ty na to, Davide?
 

4
28.10.2015 7:54:15 - Antonín Juříček
Vzhledem k tomu, že David Klimek oba sešity Ústecké kroniky naskenoval a dal je na webové stránky, kde si je může každý prohlédnout, tak jsme se se Standou rozhodli, že sešity po "třicetiletém opatrování" předáme současným pokračovatelům ústeckého šachu. Ústecké paměti, si tak převzal pro šachisty Sokolu Ústí Vladislav Hrtáň.
 

3
28.8.2014 8:58:52 - Antonín Juříček
OK. Dík.
 

2
21.7.2014 8:07:59 - David Klímek
Tondo, musím tě opravit. Právě jsem přidal třetí část fotopříloh do historie klubu. Včera jsem se dozvěděl od Ládi Hrtáně, že mají nové webové stránky. www.sachy-usti.cz
 

1

21.7.2014 7:02:34 - Antonín Juříček
Chtěl bych nejprve poděkovat Davidu Klimkovi za jeho obětavou a trpělivou práci, kterou odvedl při založení klubových stránek na internetu, které neustále aktualizuje a doplňuje. Jen v kapitole "historie klubu" bylo do června 2014 naskenováno už 1000 (!) stran z 6 klubových kronik a 2 fotopříloh. Za tím je obrovský kus práce a celé webové stránky jsou výbornou propagací ŠKZ Vsetín. Pokud je součástí webových stránek také kapitola "historie šachu na Valašsku", tak zveřejnění kroniky Ústí je obohacením této kapitoly. Můžeme být rádi, že to byli a jsou právě členové ŠKZ Vsetín, kterým se tyto historické záznamy psané před 70 lety podařilo zachránit před ztrátou a nyní také zveřejnit.

 

copyright © 2020 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE

Zde je místo pro vaši reklamu.
kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk