Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

PRUKOPNICI

 

Průkopníci - první zmínky


průkopníciJe překvapující jak daleko do minulosti se dá dojít zpětně při hledání stop prvních nadšenců, které zaujala a zcela pohltila královská hra, jak jsou šachy často nazývány. Chce to jen hodně píle, trpělivosti a taky trošku toho štěstí. Přestože se mnozí domnívali, že vše z minulosti o šachu na Valašsku je už známo a že šachové dění ve Vsetíně započalo založením Kulturního sdružení zaměstnanců Zbrojovky Vsetín v roce 1941, či uvedením do činnosti Valašské Sparty Vsetín v roce 1936 nebo Šachového spolku Vsetín v roce 1935, není tomu tak. Dokonce ani založením KŠ Valašské Meziříčí v roce 1925, který byl dlouho považován za nejstarší šachové sdružení na Valašsku, nejsme u kořene valašské šachové historie.Začněme chronologicky od nejstarších dochovaných a objevených údajů. U převážné většiny získaných dat jsou uváděny i zdroje odkud                                            daná informace pochází.


Za skutečně první průkopníky šachu na Valašsku, o kterých byly nalezeny zprávy v dobovém tisku, lze považovat Františka Sovu, J. Barviče a V . Brodského ze Vsetína, V. Dobiáše z Hošťálkové, B. Hellera z Valašského Meziříčí a Čeňka Kainera z Podhradní Lhoty. O těchto hráčích byly nalezeny zprávy v Časopise českých šachistů už z let 1906 a 1907! Nejaktivnějším z nich byl František Sova,o němž se zmiňuje ČČŠ hned několikrát. Tento Vsetíňák, který studoval v Praze, toho stihl ve své době hodně. V ČŠ ročník 1906/07 je na str. 78 uveden na 3. místě nejstaršího turnaje hraného ve Vsetíně v létě roku 1906 o 12 účastnících, spolu s 4. J. Barvičem a 5. V. Brodským za vítěznými M. Boubelou z Tarnopolu a V . Boubelou z Brna.

 

                                          


VSETÍN 1906 * fa Bubela * „1.vsetínský turnaj"

1.- 2.Boubela M. (Tarnopol), Boubela V. (Brno) 10½, 3.Sova F. (Vsetín) 9, 4.Barvič J. (Vsetín) 8, 5.Brodský V. (Vsetín) 7, atd.- 12 účastníků. [ČČŠ 1906/07, str.78] další pořadí a jména hráčů se nedochovaly.

První čtyři vítězové pak ještě sehráli mezi sebou finálový turnaj, jak bylo tenkrát zvykem, s tímto výsledkem:


VSETÍN 1906 * fa Bubela * „Turnaj vítězů 1.vsetínského turnaje"

1.Boubela M. (Tarnopol) 4½, 2.Boubela V. (Brno) 3, 3.Sova F. (Vsetín) 2½, 4.Barvič J. (Vsetín) 2 (hráno dvoukolově)           
        [ČČŠ 1906/07, str.78]

 

Je velmi pravděpodobné, že tento turnaj byl pořádán pod patronací fy Bubela & spol. a oba vítězní hráči byli zřejmě obchodními zástupci filiálek této firmy.

 

V závěru roku 1906 vyhlásil Časopis českých šachistů tzv. „Korrespondenční turnaj", který hrálo 42 účastníků v sedmi skupinách po šesti hráčích. Soutěž probíhala dvoukolově od 15. 12. 1906 do 15. 6. 1907. Z valašských šachových průkopníků startovali, jak uvádí ČČŠ 1906/07, str. 95 a 96 startovní listinu skupiny II : F. Sova - studující,Vsetín, M. Šouša - Libomyšl,p. Lochovice, V. Mlodzik - učitel, Holešov, K. Hromádka - studující, kolej Arnošta z Pardubic, Praha II , Anonym - Jeníkovice,p. Choltice, B. Heller (profese neuvedena) - Val. Meziříčí a ve skupině IV : V.Dobiáš - učitel z Hošťálkové. O rok později byl publikován její výsledek v ČŠ 1907/08, str. 44:


KORESPONDENČNÍ 1906-07 * „Turnaj ČČŠ", sk.III

KORESPONDENČNÍ 1906-07 * „Turnaj ČČŠ", sk.IV

(12/06-6/07)---město------¦-1-----2-----3----4-----5---6-¦Body

(12/06-6/07)--město--¦-1----2----3-----4----5---6-¦Body

1 Mlodzik V.

Holešov

##

11

11

11

  9

1 Jeřábek V

Brno

##

10

11

11

11

11

  9

2 SOVA F.

Vsetín

##

11

11

11

  8

2 Tichý A.

Litomyšl

01

##

11

11

11

  7½

3 Hromádka K

Praha

00

##

11

11

  6

3 DOBIÁŠ V.

Hošťálk.

00

##

11

11

  6

4 Šouša M.

Libomyšl

00

##

11

11

  5

4 Červený V

     ?

00

00

##

01

11

  4½

5 Anonym

Jeníkovice

00

00

00

00

##

11

  2

5 Hrazdil J.

     ?

00

00

00

10

##

11

  3

6 HELLER B.

V.Meziříčí

00

00

00

00

00

##

  0

6 Čihař F.

     ?

00

00

00

00

00

##

  0

                                                              [ČČŠ 1907/08, 44]

                                                        [ČČŠ 1907/08, 46]

 
Sova F. - Hromádka K.
 Korespondenční turnaj ČČŠ 1907, italská

 

Při studijním pobytu v Praze navštěvoval F. Sova zdejší šachovní klub „Dobruský", ve kterém absolvoval během půl roku dva turnaje v praktické hře. Na podzim 1906 se přihlásil do Zimního turnaje tohoto pražského klubu, hraného klasickým způsobem. Hrálo celkem 28 šachistů ve 3 skupinách I., II . a I . třídy. Sova absolvoval skupinu II . třídy a ve dvoukolové soutěži osmi hráčů obsadil 5. místo se 6½ body za 4 výhry, 5 remíz a 5 proher. V prvních měsících roku 1907 pak sekonal Jarní turnaj šachovního klubu „Dobruský" s účastí 22 hráčů ve skupinách I. a I . třídy. Mladý Sova si vedl ve své skupině znamenitě a zpráva v ČŠ 1906/07, str. 185 m.j. uvádí: „1. cena v turnaji vedlejším stala se jistou a zaslouženou kořistí Fr. Sovy, jenž turnaj bez jediné prohry absolvoval."

 

PRAHA 1906/07 * Zimní turnaj „Dobruský", sk.II.tř.              

(zima)------------¦-1-----2-----3------4------5-----6-----7-----8----Body 

1. Toman A.

##

 ½1

 10

 ½1

 11

01

 11

 1 0

 10

2. Stokláska R.

½0

 ##

 10

 10

 ½1

 11

 ½1

  9

3. Karras K.

01

 01

 ##

 00

 ½½

00

 11

 11

  7

4. Matys V.

½0

 01

 11

 ##

 ½1

½0

 ½0

 ½½

  7

5. SOVA F.

00

 ½0

 ½½

 ½0

 ##

11

 01

 1½

  6½

6. Procházka H.

10

 0½

 11

 ½1

 00

##

 10

 00

  6

7. Quis J.

00

 00

 00

 ½1

 10

01

 ##

 11

  5½

8. Fajnor K.

01

 ½0

 00

½½

 0½

11

 00

 ##

  5

                                                          [ČČŠ 1906/07, 110]              

 

 

PRAHA 1907 * Jarní turnaj „Dobruský", sk.II.tř.

(jaro)---------------¦--1---2----3---4----5---6----7--8---9--0-Body

 1.

SOVA F.

 #

½

½

½

 1

½

1

1

1

1

  7

 2.

Charvát J.

½

 #

 0

 1

 1

 1

1

1

0

1

 6½

 3.

Žalud O.

½

 1

 #

 1

 0

 0

1

1

1

1

 6½

 4.

Císař J.

½

 0

 0

 #

½

½

1

1

1

1

 5½

 5.

Procházka O.

 0

 0

 1

½

 #

 1

0

1

0

1

 4½

 6.

Lilling O.

½

 0

 1

½

 0

 #

0

0

1

1

  4

 7.

Lochmann A.

 0

 0

 0

 0

 1

 1

#

0

1

1

  4

 8.

Veselý F.

 0

 0

 0

 0

 0

 1

1

#

1

1

  4

 9.

Meiners K.

 0

 1

 0

 0

 1

 0

0

0

#

1

  3

10.

Vomočil J.

 0

 0

 0

 0

 0

 0

0

0

0

#

  0

                                                      [ČČŠ 1906/07, 186]


Sova F. - Fajnor K.  
Praha 1906/07, španělská:


Solidní hru aktivního a stále se lepšícího Sovy si při jeho studiích v Praze povšimli zdejší funkcionáři a nominovali jej dokonce do mezistátního utkání v korespondenční hře. Tento „Korespondenční match Česko-Anglický" byl zahájen 1. 10.1905 a trval až do roku 1907. Utkání se hrálo na 22 šachovnicích a skončilo těsným vítězstvím Anglie. Mladý Sova na 21.šachovnici přispěl do celkového výsledku jedním bodem za dvě remízy. Tolik o vsetínském studentu Františku Sovovi.


KORESPONDENČNÍ 1905-07 *
„Korespondenční match Česko-Anglický" Čechy - Anglie 21:23,na 22 šachovnicích dvoukolově, 21.š: Sova - Botherstone ½,½  [ČČŠ 1906/07, 192]

O dalším z účastníků korespondenčního turnaje 1906/07 - V. Dobiášovi se dobový tisk zmiňuje ještě jednou. ČČŠ 1906/07 na str. 68 uvádí, že ve vyhlášené „Řešitelské soutěži" dvoj-, troj- a vícetažek je mezi úspěšnými řešiteli také V. Dobiáš.Poslednímu z šachových průkopníků - Čeňku Kainerovi (1883 - 1945) se budeme věnovat v kapitole skladebního šachu neboť tento učitel z Podhradní Lhoty se věnoval téměř výlučně úlohové tvorbě.

  
Nikdo z těchto jmenovaných šachistů nebyl členem žádného klubu a soutěží, kterých se zúčastnili, reprezentovali jen sami sebe. Další objevené zprávy nám stěhují činnost valašských šachistů přímo na Vsetín. Po již uvedeném turnaji „Vsetín 1906" následuje zpráva z jiného zdroje. Tím je kniha „20 let ostravsko-valašského sportu" redaktorů B. Moravce a J . Cekla,vydaná v roce 1942. Zde se uvádí, že při prvním vsetínském sportovním klubu SK Vsetín byl v roce 1909 zřízen a uveden do činnosti m.j. i odbor šachistů. Tito hráči ale nebyli přihlášeni ani organizováni v ÚJČŠ a kniha také neuvádí žádná konkrétní jména. Spolehlivý zdroj ČČS na str. 14 z roku 1911 píše: Vsetín. "Nový šachovní klub zřízen na Vsetíně a má svou místnost u p. Langfeldera (Salomon Langfelder byl majitel domu č.356 v Mostecké ulici ve Vsetíně,který po roce 1920 odkoupilo město Vsetín,aby zde později postavilo Poštovní úřad) [Okresní archív Vsetín - PhDr.Ladislav Baletka] , kdež každý čtvrtek pořádány schůzky a od 8 - 9 hod. večer se bude pravidelně vyučovati hře šachové. Výbor nového spolku sestává ze starosty p. Adolfa Heinze , místostarosty p. Karla Jánského, pokladníka p. Gustava Teitschika,jednatele p. Rud. Diessela a instruktora p. Fr. Růžičky. - Novému šachovnímu klubu na Moravě přejeme plno zdaru!"

Rozumí se starosta a místostarosta spolku, nikoliv města. Do rozbíhajícího se šachového dění na Vsetíně zasáhla nepříznivě 1. světová válka, jak o tom píše ČČŠ v roce 1917 na str. 86: Vsetín. "Šachovní klub Vsetín nekoná schůzek, ježto většina členů je nyní na vojně."

 

Čtyřleté přerušení činnosti šachistů na Vsetíně (1914 - 1918) mělo neblahé následky. Po skončení války se vsetínští šachisté na dlouhé období neobnovili svoji činnost, jak to potvrzuje další zpráva ze Šachové příručky z roku 1926 Mrazík + Skalička, kde v seznamu československých šachových sdružení je uveden pouze Klub šachistů z Valašského Meziříčí.
  
Z tohoto období nebyly dlouho k nalezení žádné zprávy, především z hlediska konkrétních jmen valašských šachistů.Známa byla jen fakta, že v roce 1925 zavítali do Valašského Meziříčí dva významní šachisté té doby. Ruský emigrant žijící ve Francii Alexander Aljechin (budoucí mistr světa) a přeborník Československa z roku 1925 Richard Réti, patřící tehdy mezi světovou elitu. Oba zde sehráli simultánní produkce, což mělo za následek vznik KŠ Valašské Meziříčí (místnost šachistů V.Meziříčí byla " U Pustů " - v prostoru dnešních ulic Havlíčkovy a Husovy). Opět se potvrdil fakt,že jakýkoliv přímý kontakt šachových osobností s místními nadšenci královské hry, dal ihned podnět k založení šachového sdružení. Na upozornění brněnského sběratele šachové historie Jana Kalendovského byly v Československém šachu z roku 1928 nalezeny dvě důležité zprávy o kterých se nezmiňoval ve své Šachové ročence z roku 1945/46 ani její autor František Drozd. Tou první zprávou je záznam o Přeboru Valašského Meziříčí 1928 a tou druhou je záznam o I . Přeboru Moravskoslezské župy hraném v témže roce právě ve Valašském Meziříčí, což svědčí o nemalých aktivitách tehdejších valašských šachistů. Následující dvě dochované partie, konečná tabulka a komentář jsou ze zmíněného Přeboru Valašského Meziříčí.

Stejně pozoruhodné jsou i obě zprávy, jak z valné hromady klubu, tak i z I . sjezdu Moravsko-slezské župy.


Blum B. - Janiš A. 
[D32] Valašské Meziříčí ch., 04.09.1928


Blum B. - Dobeš F. 
[B13] Valašské Meziříčí ch., 13.09.1928


Klub šachistů ve Val. Meziříčí

„Letošní turnaj o přebornictví klubu na rok 1928 byl nejnapínavějším s klubovních turnajů, neboť výsledek nebyl do posledního utkání jistý. Titulu přeborníka dobyl naprosto nečekaně učitel Josef Blažke 7,5 bodem z 9 možných. I když mu štěstěna byla nakloněna např. v partiích s Černým, Matějovským, Hýblem a Janišem, přece jeho úspěch je více než pozoruhodný.Neprohrál ani jedné partie a předstihl z brněnských turnajů velmi známé hráče B. Bluma (7 bodů) a Černého (6 bodů). Podrobnosti jsou patrny z připojené tabulky."


Přebor Klubu šachistů Valašského Meziříčí 1928

Poř.

hráč

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Body

   1.

Blažke

X

1

½

½

½

1

1

1

1

1

 7½

  2.

Blum

0

X

½

1

1

1

1

½

1

1

 7

  3.

Černý

½

½

X

0

½

½

1

1

1

1

 6

  4.

Matějovský

½

0

1

X

½

½

1

1

½

1

 6

  5.

Hýbl

½

0

½

½

X

½

0

1

1

1

 5

  6.

Dobeš

0

0

½

½

½

X

0

1

1

1

 4½

  7.

Janiš

0

0

0

0

1

1

X

0

1

1

 4

  8.

Pavlík

0

½

0

0

0

0

1

X

1

1

 3½

  9.

Neděla

0

0

0

½

0

0

0

0

X

1

 1 ½

10.

Toch

0

0

0

0

0

0

0

0

0

X

 0

 

„Klub konal 27. září řádnou valnou hromadu, na níž zvoleni tito funkcionáři: Předseda prok. Frant. Dobeš, místopředseda redaktor Kulajta, pokladník uč. Josef Blažke (Val. Meziříčí, Nová ulice), I. jednatel JUC Bedřich Blum (Val. Meziříčí-Krásno,Masarykova 23), II. jednatel Alois Janiš, úředník nemocenské pojišťovny ve Val. Meziříčí, zapisovatel Parma, hospodář Gajdoš a pořadatel Hýbl. Náhradníci: Mořkovský a Machalínek, revisoři účtů Toch a Neděla. Po valné hromadě sehrán bleskový turnaj, v němž byli I.- II. Blum a Janiš 6,5 bodem. Z jednatelské zprávy vyjímáme: Klub uspořádal 3 řádné turnaje, 1 simultánku a 1 přednášku mistra A. Pokorného z Brna, 4 meziklubové zápasy, z nichž 3 vyhrané a 1 nerozhodný s celkovým score 24,5:15,5. Největší podnik byl I. sjezd Moravskoslezské župy šachové, pořádaný ve dnech 11.-15. srpna, o němž bylo referováno. Klub čítá 70 členů a má klubovní místnost v Zemědělském domě, kde se konají pravidelné jourfixy ve čtvrtek." [Moravskoslezský deník - Šachy - Řídí M. Mayerhőfer - dne 14. října 1928]

I. sjezd Moravsko-slezské župy ve Valašském Meziříčí (1928)
„Letošní rok jest vskutku na zdařilé župní sjezdy úrodný. Mezi ně zásluhou pořadatele JUC. B. Bluma a předsedy sjezdového výboru prok. Dobeše náleží i tento sjezd nejmladší župy naší ÚJČŠ. Výsledek turnaje o župní mistrovství vykazuje tabulka."

 

Župní mistrovství při I. sjezdu MSŽ - Valašské Meziříčí 1928 

Poř.

hráč

1

2

3

 4

5

6

 7

8

9

 Body

 Cena

  1.

Foltys

X

1

½

½

1

1

1

1

1

   7

   I.

  2.

Genttner

0

X

½

0

1

1

1

1

1

   5½

  II .

  3.

Mayerhőfer

½

½

X

0

0

1

1

1

1

   5

  II .

  4.

Liška

½

1

1

X

0

0

0

1

1

   4½

  IV .

  5.

Dušek

0

0

1

1

X

1

½

0

0

   3½

 

  6.

Mazal

0

0

0

1

0

X

1

1

½

   3½

 

  7.

Czernoevič

0

0

0

1

½

0

X

½

½

   2½

 

  8.

Černý

0

0

0

0

1

0

½

X

1

   2½

 

  9.

Bania

0

0

0

0

1

½

½

0

X

   2

 

 

Turnaj hlavní: I. Rada 6,5 z 8, II . Koska 5,5, II .-V. Hapla, Rubáš a T řískala 4,5, následují Blažke 3,5, Ratman a
                       Matějovský 2,5, Staněk 2.


Turnaj vedlejší:
I.-II . Bílek a Č miel 5 ze 7, II . Kabát 4,5, IV . Svačina 4, Hýbl, Koza a R osin 3, Drozd 0,5.
- „Velmi nadějný Foltys docílil úspěchu tím značnějšího, že dva tak osvědčené a zkušené soupeře Genttnera a Mayerhőfera předstihl značným rozdílem. Liška přes to, že ku konci povolil, získal čestného úspěchu. Duškův hazardní styl jest příčinou i jeho umístění. Z ostatních hlavně Černý byl čekán výše. V hlavním turnaji Rada a Koska zvítězili jistě. Hosté z Brněnské župy Hapla a Rubáš byli čekáni výše. Známý problemista Č. Kainer z Podhradní Lhoty navštívil sjezd a věnoval pro řešitelský turnaj trojtažku i ceny. Řešili: I. skupina Baniova, II. Třískala, III. Dušek."
[Československý šach 1928, 140]

Ve Vsetíně se šachový život probouzí až po dvacetileté odmlce. Na sklonku roku 1935 dochází k aktivitám nové generace šachistů, kteří se sdružují do Šachového spolku Vsetín. O pár měsíců na to, v roce 1936 vzniká další vsetínské sdružení - Valašská Sparta Vsetín. Svůj podíl na tom má i budování závodu Zbrojovka Vsetín a tím i příliv nových pracovních sil.Zde musíme říci, že k nám byla historie více než štědrá. Tuto skutečnost potvrzuje i nalezená zakládající kniha ŠS Vsetín z 8. 1. 1936, ve které je postupně, až do roku 1944, uvedeno celkem 220 jmen hráčů a přispívatelů, jak se tenkrát říkalo sponzorům, kterými byli podnikatelé, živnostníci, obchodníci, hostinští a další. Mezi příchozími na Vsetín uvedenými v této knize nalezneme hráče pocházející nejen z celé ČSR , ale i s místem narození: Vídeň, Londýn, Santa Dominga nebo na Ukrajině či Podkarpatské Rusi - Byšovec, Jablanec, Šumsk, Konstantinovskaja atd. Ze zmíněné knihy ŠS Vsetín uvádíme prvních 15 zakládajících členů ŠS: Richard Štodt, JUDr. Josef Ullmann, ing. Dalimil Mikulík, Josef Sedlmajer, Emil Čech, Rajmund Wenzel, Jan Hagen, Josef Vašťák, František Bureš, Karel Mrázek, Jaroslav Slováček, ing. Bohuslav Zámečník, Gustav Goláň, Jan Jungvirt a Arnošt Bartoš.


Zatímco 1. světová válka šachové dění na Vsetíně na dvě desetiletí umrtvila, tak v samém průběhu 2. světové války naopak činnost šachistů oživuje. V roce 1941 vzniká ve Vsetíně nový šachový klub, kterým je Kulturní sdružení zaměstnanců Zbrojovky. Jak už sám název napovídá, šlo především o pracovníky právě vybudovaného strojírenského závodu. KSZ však měl zpočátku omezenou činnost vzhledem k tomu, že nebyl organizován v ÚJČŠ.


Zde se dostáváme k významnému mezníku valašského šachu. Jeden a čtvrt roku před koncem války dochází k založení Šachového valašského okrsku (ŠVO ), který byl ustaven 13. 2. 1944 v restauraci „U Stolaříků" ve Valašském Meziříčí(Restaurace „U Stolaříků" - dnes „Modrá hvězda", Pospíšilova ulice) za účasti zástupců deseti šachových sdružení a za přítomnosti I. jednatele Moravskoslezské župy ÚJČŠ pana Jindřicha Straky.Ustavující členové ŠVO jsou vyjmenováni v kapitole „Soutěže družstev". Do této doby hrály totiž v soutěžích družstev pouze dva celky z této oblasti, kterými byli KŠ Valašské Meziříčí v MSŽ a ŠS Vsetín v JMŽ . Tímto zakládajícím aktem ŠVO získala MSŽ k původnímu okrsku ostravskému, také druhý okrsek a to - valašský.

Založením Šachového Valašského okrsku a především vydáním Šachové ročenky 1945 - 46 máme k dispozici kompletní soupisky 21 šachových sdružení se 420 jmény hráčů celého tehdejšího valašského regionu. Přehled jmen šachistů potvrzuje i další zdroj informací,kterým je objevená Kronika ŠKNS Ústí u Vsetína z let 1944 - 1951. I když se jedná „jen" o dva sešity formátu A4 psané ručně, po obsahové stránce je to důležitý a vzácný dokument své doby s hodnotnými záznamy o sestavách družstev zakládajících členů ŠVO . Nepřehlédnutelný je také pozdější Zpravodaj Gottwaldovského kraje z 1. 11. 1955, kde je uvedeno m.j. také 78 šachistů okresu Vsetín, z toho 6 hráčů 1. VT , 35 hráčů 2. VT a 37 hráčů 3. VT . Můžeme říci, že od této doby je přehled o valašských šachistech až do současnosti úplný, vzhledem k tomu, že jejich jména jsou zachycena ve výsledcích uskutečněných turnajů a zaznamenaných v kronikách ŠKZ Vsetín, TJ Gumárny Zubří, zpravodajích šachových soutěží, článcích podnikových novin Zbrojovák,Elektromotor, regionálních novin Naše Valašsko, Jalovec a v poslední době také v kronice TJ Rožnov p.R.

 


Vložte Váš komentář

Vaše jméno:
Váš komentář:
Zadejte kontrolní kód:
 
code
 

Komentáře

copyright © 2021 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE austin

    Zde je místo pro vaši reklamu.
    kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk