Šachový klub VSETÍN

Šachový klub VSETÍN
 
historie klubu
 
zprávy z klubu
 
soutěže družstev
 
galerie hráčů
 
fotogalerie
 
přebor Vsetína
 
šachové úlohy
 
články
 
mládež
 
historie šachu na Valašsku
 
Valašský šachový klub mládeže

ÚVOD A HISTORIE

 

Úvod a historie
 

historiePřelom 19. a 20. století byl dobou, kdy nejen na území naší republiky, ale prakticky v celé Evropě dochází k postupné aktivizaci všech sportovních odvětví, v té době známých a provozovaných. V tomto období jsou zakládány různé sportovní kluby a spolky jako turistické, cyklistické, plavecké, atletické, fotbalové, hokejové a další.

 

Mimo toto dění nezůstává ani šachová hra, jak to dokladuje především založení Ústřední jednoty českých šachistů (ÚJČŠ) v roce 1905 a potvrzuje také Časopis českých šachistů (ČČŠ) založený v roce následujícím, který vychází v nepřetržité řadě na území České a Slovenské republiky s pozdějším názvem Československý šach až do současnosti, tzn. plné jedno století! Že nezůstala stranou výše uvedené aktivizace ani oblast Valašska, dokumentuje kromě jiného, nejen založení prvního sportovního klubu ve Vsetíně - SK Vsetín v roce 1905 či kniha „20 let ostravsko-valašského sportu" redaktorů B. Moravce a J.Cekla vydaná v roce 1942, ale především uspořádání nejstaršího šachového turnaje ve Vsetíně v létě roku 1906. A právě od tohoto turnaje jednotlivců se začíná odvíjet všechno dosud zjištěné šachové dění na Valašsku.Záměrem autorů bylo zmapovat a zdokumentovat historii šachového dění na Valašsku od počátku až po současnost, jako jedné z oblastí naší republiky, kde šachy zapustily trvale své kořeny. Když se řekne „od počátku", tak o jaký počátek se jedná? Ke kořenům samotné hry na Valašsku se nedobereme, ale k počátku soutěží pořádaných ÚJČŠ a ČŠ s účastí hráčů z Valašska, ano.

 

Možná, že by někdo nazval území, kterého se sběr dat týká, ne Valašskem, ale třeba bývalým okresem Vsetín. Měl by částečně pravdu, ale ani toto označení by nebylo přesné, protože by to neodpovídalo skutečnosti. Hranice okresu Vsetín byla několikrát změněna a mnohé z uváděných obcí tím měnily svou okresní příslušnost a tak by se některé obce v samotném okrese Vsetín vůbec nenacházely (viz mapa č.1).mapa č.1 Proto i vlastní sběr dat byl o to složitější, že toto území bylo dříve rozděleno mezi okresy Vsetín, Valašské Meziříčí, Uherský Brod a Frýdek-Místek a vlastní okres Vsetín jako takový, nejen že měnil často své hranice, ale byl několikrát střídavě územně přičleňován k Uherskohradišťsku, Ostravsku a Zlínsku.Mohli bychom také polemizovat „odkud kam" vlastně sahají hranice Valašska. Přidržme se odborných pramenů pracovníků Valašského muzea v přírodě z Rožnova p.R., kteří uvádí, že Valašsko jako území nikdy vymezeno nebylo, neboť nikdy nepředstavovalo žádný správní, politický ani etnický celek. Samotné území nazývané jako Valašsko by mohlo být vymezeno dokonce třemi hranicemi současně. Jedna hranice by označovala jen „jádro regionu", druhá hranice by zahrnovala také „okrajové oblasti" a nakonec ještě třetí hranice by označovala i tzv. „přechodné oblasti" se středem jádra regionu - městem Vsetín.


Přesto nebo právě proto, je předkládaný sběr dokumentace a výsledků označen v samotném názvu, jako sběr dat z oblasti „Valašska", tj. regionů Vsetína, Valašského Meziříčí a Rožnova pod Radhoštěm s jejich blízkým okolím, tak jak bylo toto území od roku 1944 označeno jako Šachový valašský okrsek (ŠVO) a organizačně začleněno do dlouhodobých soutěží družstev v rámci ÚJČŠ a později řízených ÚV ČSTV . Doufejme, že se místní i okolní patrioti nebudou zlobit, když pro zjednodušení budeme popisované území nazývat Valašskem a chápat jako bývalý okres Vsetín s nejbližším územím, abychom předešli složitému vyjadřování jak danou oblast pojmenovat, protože to není tím nejdůležitějším v předkládaném textu.Oblast Valašska v tomto textu tedy zahrnuje následující obce okresu Vsetín s mikroregiony:

 

 

Vsetínsko - Vsetín, Ústí u Vsetína, Semetín, Liptál, Jablůnka, Pržno, Růžďka, Ratiboř, Hošťálková

Meziříčsko - Valašské Meziříčí, Krhová, Poličná, Křivé, Bystřička, Mikulůvka, Branky na Moravě,Police, Kelč,

                    Jasenice u V .M.

Rožnovsko - Rožnov p.R., Zašová, Zubří, Vidče, Hutisko-Solanec, Vigantice, Val. Bystřice, Staré Zubří,

                    Horní Bečva,Prostřední Bečva

Karlovicko - Janová, Hovězí, Huslenky, Zděchov, Halenkov, Nový Hrozenkov, Karolinka, Velké Karlovice

Hornolidečsko - Leskovec, Val.Polanka, Prlov, Pozděchov, Lužná, Lidečko, Horní Lideč,

                          Francova Lhota, Valašská Senice,

dále také Frenštátsko - Frenštát p.R., Frýdlant n.O., Kopřivnice, Kozlovice, Kunčice p.O., Lichnov,

Nový Jičín, Štramberk,Bordovice, Trojanovice, Veřovice, Vlčovice a také částečně Hustopeče n.B., Brumov a Valašské Klobouky. 

 

O řízení a organizování šachistů v Českých zemích se pokoušela již v roce 1886 Česká asociace šachová (ČAŠ) Časopisu českých šachistů předcházely ještě „České listy šachovní" vydávané v Praze už od roku 1896.

Valašsko je jednou z oblastí naší republiky, kde už před více jak 100 lety mimo kopanou, volejbal, kuželky, hokej, lyžování, turistiku a další sportovní odvětví, si našly trvale své vyznavače také šachy, jak to dokladuje několik dochovaných zpráv z let 1906 - 1911, tedy až z dob Rakouska-Uherska.Postupem času a především vlivem uskutečněných návštěv

 

Valašska některými předními světovými a našimi hráči jako byli mistr světa Alexandr Aljechin, jeho vyzyvatel mezinárodní velmistr Salo Flohr, mistři Richard Réti, Jaroslav Šajtar, Jan Foltys, Miroslav Filip, Josef Maršálek, Jan Smejkal, Ján Plachetka a Ivan Hausner, kteří na pozvání místních nadšenců, zde sehráli simultánní produkce, a mnozí z nich už před rokem 1945, se stal Vsetínský okres jedním z nejšachovějších okresů v republice, jak počtem hráčů, tak i počtem oddílů. V minulosti se postupně hrály šachy v 45 obcích, kde bylo založeno 53 oddílů, ve kterých bylo registrováno mnohdy najednou až 600 hráčů. Maximem bylo v osmdesátých letech minulého století současně 27 oddílů se 40 družstvy dospělých v jednom ročníku! Postavení okresu Vsetín potvrdila mj. i statistika ČSTV zveřejněná v Československém šachu č.8/1966, kde okres Vsetín zaujímal v počtu oddílů 2.místo v ČSR (hned za Prahou)a 7.místo v ČSR , v počtu registrovaných hráčů 3.místo v ČSR a 7.místo v ČSR a v počtu udělených výkonnostních tříd 9.místo v ČSR ze 109 okresů naší republiky!

 

 

 

copyright © 2021 ŠKZ Vsetín | všechna práva vyhrazena
kontakt kontakt

 | e-mail: 

skz@sachy-vsetin.cz

 | 

webmaster

 | 

admin

nowonet media s.r.o.
TVORBA WWW STRÁNEK • INTERNETOVÉ OBCHODY • 
INTRANET • SEO OPTIMALIZACE • WEBHOSTING 
Vsetín | Horní náměstí 3 | tel.: 605  426 791|
info@nowonet.com | www.nowonet.com

  GLASS SERVICE austin

    Zde je místo pro vaši reklamu.
    kontakt: radek@zadrapa.cz

 

 

 

 vskm    vsetinzk